Elforbrug


Et år er gået og jeg har lavet månedlig status over elforbruget.
Årets elforbrug har kun været 5471 KWh til varme, varmt vand og øvrigt forbrug.
Tiden før 11. december var med elradiatorer, derfor er søjlerne høje i varmesæsonens begyndelse.
Efter 11. december er elradiatorerne slukket og varmepumpen blæser varme ud i hele lejligheden.
Herunder er aflæsningstallene, som er grundlaget for grafen.


Lige efter en automatisk afrimning målte jeg over 70 grader på den indendørs varmeenhed, hvor varmen kommer ud.


Så er vinterens fyringssæson forbi, og varmepumpen har gjort det rigtig godt.
De 4 højeste søjler uge 46 – 49 er med elradiatorer, inden jeg fik varmepumpen i uge 50.
Vejret blev koldere og første 1½ dag i uge 50 var stadig med elradiatorer, men alligevel ses et fald i elforbruget.
Jeg har fået separat måler på varmepumpen, og det der ligger over den røde linie er dens forbrug.
Under den røde linie er husets øvrige elforbrug, og det har nok ligget onkring de 40 KWh
i alle ugerne.
I ugerne 43, 44 og 45 var jeg på ferie, så der var elforbrug lavt i lejligheden.

Det ser ud til at varmepumpen holder den lovede effektivitet, som er en faktor 5,3 i forhold til elradiatorerne.

This entry was posted in Varmepumpe. Bookmark the permalink.